Monthly Archives: August 2016

डॉ. झाकीर नाईकांना उत्तर

This is the translation of my last post “A reply to Dr. Zakir Naik” into Marathi by Sri Manohar Railkar सामान्यतः अन्य संप्रदायांवर हिंदु कधीही टीका करीत नाहीत. उलट, ख्रिस्ती आणि इस्लाम संप्रदाय हिंदुधर्मावर नुसती टीकाच करतात असं नाही, तर ते त्याची निंदाही करीत असतात. डॉ. झाकीर नाईक, म्हणजे असल्या प्रकारात मोडणारं उदाहरण होय. भारताबाहेर […]