Year: 2018

This is the Marathi translation of https://mariawirthblog.wpcomstaging.com/2017/09/13/the-bashing-of-brahmins-and-indias-caste-system-has-an-agenda/ पश्चिमेकडील सामान्य लोकांना भारताविषयी खरी माहिती फारच थोडी असते. मात्र, भारतामधील जातिव्यवस्था अमानुष…